Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

Entitetske vlade pripremaju nove zakone o razvojnim bankama. Nedavne misije tehničke pomoći MMF-a i Svjetske banke su ustanovile nedostatke u mandatu i ciljevima, upravljanju, transparentnosti rada i praksama upravljanja rizikom. To zahtijeva sveobuhvatnu reviziju zakona o razvojnim bankama, uključujući i one prema kojima je uspostavljeno šest fondova kojima upravlja Investiciono-razvojna banka RS. Entitetske vlade pripremaju nacrte novih zakona o razvojnim bankama da bi rješavale identificirane nedostatke u konsultacijama sa osobljem MMFa i Svjetske banke. Razvojne banke će biti predmet odgovarajuće supervizije i regulative entitetskih agencija za bankarstvo. Strateške izjave razvojnih banaka će biti usvojene u martu/ožujku 2018. godine i sada se očekuje da će zakone entitetski parlamenti usvojiti do kraja juna/lipnja 2018. godine.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2018.
 • Originalni rok 31.03.2018.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Nema podataka o napretku u provođenju ove mjere.
 • Željeni efekat Strateške izjave razvojnih banaka su uslov za usvajanje novih zakona o razvojnih bankama.

U cilju smanjenja potrošnje na zaposlene u javnom sektoru, potrebno je prije svega napraviti tačan registar uposlenih. Entitetske vlade su počele sa ovim poslom tako što su Svjetskoj banci dostavile anonimne informacije na nivou pojedinca iz svojih platnih spiskova, a sada rade na pripremi zakonodavnog okvira za registre uposlenih, što bi trebalo biti okončano do marta 2018. godine.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2018.
 • Originalni rok 31.03.2018.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Nema podataka o napretku u provođenju ove mjere.
 • Željeni efekat Uspostavljen registar zaposlenih u javnom sektoru.

Uputiti prijedloge zakona koji podrazumijevaju umanjenje stopa obaveznih doprinosa i pojednostavljenje i poboljšanje efikasnosti sistema poreza na dohodak. 

 
 

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.05.2018.
 • Originalni rok 31.05.2018.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nacrti novih zakona o porezu na dohodak i o doprinosima usvojeni su u septembru 2017. godine. Nakon odobravanja nacrta, sljedeći korak je dostavljanje prijedloga zakona od strane Vlade Parlamentu FBiH.
 • Željeni efekat Otvaranje radnih mjesta u privatnom sektoru kroz smanjenje poreznog opterećenja rada.

Vlada FBiH će usvojiti plan o restrukturiranju željeznica. Planovi restrukturiranja će se zasnivati na povećanoj efikasnosti, uštedi troškova te tarifnim nivoima koji su dovoljni da obezbjede puni povrat troškova i održiv rad na komercijalnoj osnovi.

Rekonkstruiranje željeznica, zajedno sa drugim vidovima prometa, formira stratešku viziju prometnog sistema FBiH do 2030. godine. Zbog lošeg poslovanja Željeznica FBiH, što je posljedično ugrozilo i željezničku infrastrukturu, potrebno je što prije izvršiti rekonkstrukciju, uzimajući u obzir da od željeznica, odnosno prevoza dobara, direktno ili indirektno zavisi veliki broj privrednih grana. Po ovom pitanju, bitna je podrška Svjetske banke, kao i finansijska pomoć SIDA-e rekonksturiranju željeznica u FBiH.

Dodatne informacije

 • Status Odustalo se od provođenja
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Vlada FBiH je 2015. godine imenovala novu upravu u Željeznicama FBiH koja je preuzela mjere za unaprjeđenje poslovanja preduzeća, uključujući smanjenje broja uposlenih. Početkom 2018. godine, nakon okončanja Prvog pregleda Aranžmana i nakon slanja novog Dopunskog pisma namjere kojim su utvrđene nove prehodne mjere, odustalo se od strukturalne odrednice usvajanja strateškog plana restrukturiranja Željeznica FBiH.
 • Željeni efekat Poboljšan željeznički saobraćaj.

Usvajanje akcionog plana od strane Vlade FBiH za rješavanje situacije s neizmirenim obavezama u FBiH

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.09.2018.
 • Originalni rok 30.09.2018.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Ova mjera utvrđena je posljednjim Izvještajem osoblja MMF-a iz februara 2018. godine.
 • Željeni efekat Izmirenje ukupnih neizmirenih obaveza na svim nivoima vlasti u FBiH

Prikupljanje podataka od strane Vlade FBiH, uz pomoć Svjetske banke i MMF-a, o neizmirenim obavezama na svim nivoima vlasti u FBiH

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.06.2018.
 • Originalni rok 30.06.2018.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Ova mjera utvrđena je posljednjim Izvještajem osobja MMF-a iz februara 2018. godine.
 • Željeni efekat Izmirenje ukupnih neizmirenih obaveza vlasti na svim nivoima u FBiH.

Sklapanjem kreditnih aranžmana, kreditor, u ovom slučaju MMF, mora biti informisan o tome na koji način i na šta se troši novac od kredita. Na taj način stvara se i garancija da će se institucije BiH pridržavati mjera koje su već implementirane, te da će implementirati one koje to još uvijek nisu. Ovakvu kontrolu najbolje je postići kroz budžete. 

Dodatne informacije

 • Status Pridržava se
 • Rok 25.06.2019.
 • Originalni rok 25.06.2019.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Budžeti za 2017. su usvojeni u skladu sa preporukama MMF-a.
 • Željeni efekat Kontrola trošenja novca od Aranžmana sa MMF-om.

Ukupna izdvajanja za plate u javnom sektoru u BiH su velika i potiskuju važnu investicionu potrošnju za poticanje rasta. Visoko poresko opterećenje rada i značajno veće plate u javnom u odnosu na privatni sektor su povezani sa slabim porastom zaposlenosti u privatnom sektoru. Mjere politike za smanjenje ukupnog izdvajanja za plate u javnom sektoru, koje su bile dio programa Fonda gotovo čitavu deceniju, bile su uglavnom uspješne u ograničavanju rasta, tokom kasnih 2000-ih, povećanje ukupnog izdvajanja za plate na nivou generalne vlade (u smislu učešća u BDP-u) je zaustavljeno i na kraju djelomično preokrenuto. Do 2015. godine ukupno izdvajanje za plate nije bilo više u odnosu na isto u 2008. godini.

Izazovi:
- Silazna rigidnost plata u javnom sektoru, zajedno s vrlo niskom inflacijom. Često se događa da odluke o diskrecionom smanjenju plata ukidaju sudovi kao neustavne i to donosi fiskalne troškove. Novim zakonima o radu, kolektivnim ugovorima i reformom javne uprave će se raditi na rješavanju ovog problema.
- Institucionalna fragmentacija. Postoji 14 autonomnih vlada u BiH pri čemu se funkcije dupliraju, a kontrola bilo kog nivoa vlasti nad ukupnim nivoom zaposlenosti i plata u javnom sektoru je ograničena. U FBiH, najviše zaposlenih u javnom sektoru je na nivou autonomnih kantona. Potrebne su ustavne promjene ili pojačana kontrola od strane centralnih vlada da bi se ova pitanja rješavala.
- Kontrola zapošljavanja u javnom sektoru. Uprkos nedavnim poboljšanjima, sistemi za upravljanje centralizovanim platnim spiskovima nemaju univerzalnu pokrivenost. Velike kategorije zaposlenih su izvan sistema. Stoga su podaci o zaposlenosti u javnom sektoru nepotpuni. Nedostatak kontrole je olakšao politički motivirano zapošljavanje.
- Prevelika zaposlenost u oblasti obrazovanja, zdravstva i u policiji. Ovi sektori čine najveći dio zaposlenosti na nivou generalne vlade i bez rješavanja neefikasnosti u ovim sektorima, npr. viška nemedicinskog osoblja u zdravstvenom sektoru ili školski sistem koji je postao neefikasan zbog velikog smanjenja broja djece školskog uzrasta u proteklih 15 godina, ne može biti bilo kakvog značajnog smanjenja ukupnog izdvajanja za plate.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.06.2017.
 • Originalni rok 31.12.2018.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Planovi nisu usvojeni. U posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februara 2018. godine rok za ovu mjeru pomjeren je za kraj decembra 2018. godine.
 • Željeni efekat Racionalizacija i povećanje efikasnosti funkcionisanja vlade imajući za cilj smanjenje veličine vlade u srednjem roku.

Institucije su se obavezale da će prilagođavati koeficijent raspodjele prihoda od indirektnih poreza na kvartalnom nivou i vršiti poravnanje potraživanja na polugodišnjoj osnovi, počevši od 30. septembra/rujna 2016. godine, kao kvartalnu strukturalnu odrednicu. S ovom je povezana mjera uspostavljanja novog sistema automatske raspodjele prihoda od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u skladu sa preporukama MMF-a, do kraja decembra/prosinca 2016. godine.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 25.06.2019.
 • Originalni rok 25.06.2019.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Kontinuirana strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Ove su se mjere institucije djelimično pridržavale do kraja juna 2017. godine. Institucije su se pridržavale prvog dijela mjere – kvartalnog prilagođavanja koeficijenta za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza – dok Ministarstvo finansija RS-a nije izvršilo poravnanje potraživanja po osnovu indirektnih poreza na polugodišnjoj osnovi. Prema posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februara 2018. godine "neto iznos duga između entiteta je mali i alokacija se nastavlja na osnovu starih koeficijenata", što znači da se institucije trenutno ne pridržavaju niti jednog od dva dijela mjere. Prema posljednjem Dopunskom pismu namjere MMF-u iz januara 2018. godine institucije u BiH objašnjavaju kako "kvartalna strukturalna odrednica koja se odnosi na prilagođavanje koeficijenata raspodjele i polugodišnje poravnanje postavljena za kraj decembra/prosinca 2016. godine nije ispoštovana zbog zabrinutosti u pogledu tačnosti podataka o krajnjoj potrošnji i sporova u vezi poravnanja duga iz prošlosti", ali navode kako će "usvojiti revidirane koeficijente raspodjele prihoda od indirektnih poreza za treći kvartal 2017. godine i poravnati sva prethodna potraživanja po osnovu indirektnih poreza do marta/ožujka 2018.".
 • Željeni efekat Efikasnija naplata prihoda i porezna uprava.

Iako je sektor bankarstva likvidan i adekvatno kapitaliziran na agregatnom nivou, neke osjetljivosti su i dalje prisutne. Udjeli nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima i dalje su povišeni, a rast novih kredita privatnom sektoru dosta je nizak. Neke banke trebaju poboljšati svoje pozicije kapitala i dublje restrukturirati svoj bilans kako bi osigurale dugoročnu održivost. U takvim okolnostima, institucije su se obavezale pažljivo pratiti kretanja u finansijskom sektoru s ciljem zaštite finansijske stabilnosti, kao i na uzdržavanje od bilo kakvih radnji koje ugrožavaju finansijsku stabilnost, uključujući i nametanje obaveze konverzije bilo kojih zajmova u stranoj valuti u domaću valutu. 

Dodatne informacije

 • Status Pridržava se
 • Rok 25.06.2019.
 • Originalni rok 25.06.2019.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Kontinuirana strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Institucije su se pridržavale kontinuirane mjere uzdržavanja od bilo kakvih radnji koje ugrožavaju finansijsku stabilnost, uključujući i nametanje obaveze konverzije bilo kakvih zajmova u stranoj valuti u domaću valutu.
 • Željeni efekat Zaštita finansijske stabilnosti.
Stranica 1 od 4