Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

Ova mjera povezana je sa strukturalnom mjerom smanjenja ukupne zaposlenosti u javnom sektoru. Naime, Vijeće ministara i entitetske vlade obavezale su se da će do kraja juna/lipnja 2017. godine usvojiti operativne planove za smanjenje ukupne zaposlenosti u javnom sektoru na osnovu registara koji su uspostavljeni uz pomoć Svjetske banke. U međuvremenu, pridržavanje moratorija na povećanje plaća, uključujući uzdržavanje od povećanja osnovice za plaću, koeficijenata i naknada, bit će kontinuirana strukturalna odrednica.

Dodatne informacije

 • Status Djelimično se pridržava
 • Rok 25.06.2019.
 • Originalni rok 25.06.2019.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Kontinuirana strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Do kraja juna 2017. godine institucije na svim nivoima su se pridržavale ove mjere. Prema posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februara 2018. godine, entiteti su ispunili ovu strukturalnu odrednicu, ali institucije BiH nisu.
 • Željeni efekat Uvođenje veće fleksibilnost u radno-pravne odnose i smanjienje broja uposlenih u javnom sektoru uz istovremeno povećanje efikasnosti.

Institucije su se obavezale da će se kontinuirano pridržavati pravila valutnog odbora u obliku u kojem je ustanovljen zakonom. Konkretno, to podrazumijeva uzdržavanje od bilo kakvih radnji koje bi oslabile aranžman valutnog odbora i  Centralnu banku BiH (CBBiH) kao instituciju kojoj je povjereno njegovo funkcioniranje, a posebno uzdržavanje od korištenja deviznih rezervi u CBBiH za bilo kakve potrebe budžeta ili javnih ulaganja, te je stoga postavljen nulti limit na transfere i kredite CBBiH javnom sektoru kao kontinuirani kriterij izvršenja. 

Dodatne informacije

 • Status Pridržava se
 • Rok 25.06.2019.
 • Originalni rok 25.06.2019.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Kontinuirana strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Do kraja juna 2017. godine institucije su se pridržavale ove mjere, odnosno Centrala banka BiH nije davala transfere i kredite javnom sektoru.
 • Željeni efekat Očuvanje finansijske stabilnosti u inače neizvjesnom i kompleksnom okruženju.

U cilju održavanja stabilnosti finansijskog tržišta, smanjenja fiskalnih troškova na minimum i ublažavanja rizika od sudskih postupaka povezanih s rješavanjem problema slabih banaka, entitetske vlade poduzimaju daljnje mjere kako bi se unaprijedio rad entitetskih razvojnih banaka i uveo nadzor od strane agencija za bankarstvo. Tražimo pomoć MMF-a i Svjetske banke kako bi unaprijedili upravljanje rizikom i transparentnost poslovanja entitskih razvojnih banaka. Izmjene i dopune zakona o entitetskim razvojnim bankama i izmjene i dopune zakona o agencijama za bankarstvo izvršit će se u skladu sa preporukama osoblja MMF-a i Svjetske banke.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.06.2018.
 • Originalni rok 30.11.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada RSNarodna skupština RSVlada FBiHParlament FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nema napretka kad je u pitanju provođenje ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj juna 2018. godine.
 • Željeni efekat Pojasniti mandat razvojnih ciljeva koji se odnose na rješavanje tržišnih neuspjeha i ograničavanje dozvoljenih djelatnosti, uključujući eliminiranje direktnog kreditiranja privatnog sektora; unaprijediti upravljanje razvojnim bankama kako bi poslovale nezavisno od vlade i tražiti zaključivanje ugovora za članove uprave prema kojima bi se naknada vezala za stvarni učinak; stavljanje razvojnih banka pod odgovarajuću superviziju i regulativu entitetskih agencija za bankarstvo; tražiti objavljivanje na internet stranicama razvojnih banaka godišnjih izvještaja eksterne revizije razvojnih banaka i svih fondova kojima upravljaju izvršenoj od strane uglednih međunarodnih revizorskih firmi.

Entitetske vlade i nadzorni odbori razvojnih banaka potpisat će okvir za regulisanje međusobnih odnosa kojim će se pojasniti uloge i odgovornosti strana.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.06.2017.
 • Originalni rok 30.06.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Nema napretka u implementaciji ove mjere.
 • Željeni efekat Osigurati da razvojne banke imaju održive poslovne modele i posluju na komercijalnoj osnovi.

Dovršiti proces širenja sistema trezorskog poslovanja na niže nivoe vlasti, u konsultacijama sa USAID-om.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2019.
 • Originalni rok 31.03.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nema napretka u implementaciji ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj marta 2019. godine, zbog "kašnjenje zbog nabavki od strane donatora".
 • Željeni efekat Ograničena plata i smanjenjena ukupna zaposlenosti na kantonalnom nivou.

Usvojene izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2017.
 • Originalni rok 31.03.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHParlament FBiH
 • Napredak i komentar Nije bilo napretka u implementiranju ove mjere.
 • Željeni efekat Ojačati kontrolu nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i preduzećima u državnom vlasništvu kako bi se osigurala potpuna odgovornost za i zaustavilo povećavanje nepokrivenih obaveza.

Planovi će biti napisani na osnovu registara koji će prethodno formirali Vijeće ministara i entitetske vlade u saradnji sa Svjetskom bankom.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2018.
 • Originalni rok 30.06.2017.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nije bilo informacija o provođenju ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj 2018. godine, zbog "tehničkog kašnjenja u uspostavljanju registra zaposlenih" na entitetskom, te zbog "potrebe da se provede funkcionalna analizu broja zaposlenih i plata" na državnom nivou.
 • Željeni efekat Reformisan javni sektor koji će omogućiti veću fleksibilnost u radno-pravnim odnosima i pomoći smanjenju broja uposlenih u javnom sektoru uz istovremeno povećanje efikasnosti.

"Tokom 2015. godine, ostvarena je snažna fiskalna konsolidacija, sa ukupnim deficitom na nivou od [0,1] posto BDP-a, što je u velikoj mjeri bilo rezultat smanjenja rashoda.

Usvojili budžete za 2016. godinu za Institucije BiH, Vladu FBiH i Vladu RS, koji su u skladu sa postizanjem stope ukupnog deficita od [0,9] posto BDP-a u 2016. godini. Odlučni u namjeri da smanje ukupni deficit na nivo ispod [0,3] posto BDP-a do

okončanja programa u 2019. godini, s ciljem postepenog smanjenja javnog duga na nivo ispod 40 posto BDP-a u srednjem roku"

Dodatne informacije

 • Status Odustalo se od provođenja
 • Rok 31.12.2019.
 • Originalni rok 31.12.2019.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Smanjen javni dug na nivo ispod 40 posto BDP-a u srednjem roku. Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, cilj je smanjiti tekuću potrošnju za 3 posto BDP-a do 2019. godine. Udio javnog duga bi trebao pasti za 4 procentna poena da bi do 2019. godine došao na nivo od 40%.
 • Željeni efekat Smanjenje ukupnog deficita na nivo ispod (0,3) posto BDP-a

Vlada FBiH će usvojiti plan restrukturiranja javnih preduzeća u sektoru električne energije i plina i rudnika uglja. Planovi restrukturiranja će se zasnivati na povećanoj efikasnosti, uštedi troškova te tarifnim nivoima koji su dovoljni da obezbjede puni povrat troškova i održiv rad na komercijalnoj osnovi.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2017.
 • Originalni rok 31.12.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Nema napretka kada je u pitanju restrukturiranje javnih preduzeća u sektoru električne energije i plina i runika uglja u FBiH.
 • Željeni efekat Povećati ekfikasnost preduzeća, uštediti troškove i ostvariti tarifni nivo, što je dovoljno za puni povrat troškova i održiv rad na komercijalnoj osnovi.

Potpuna sanacija kroz sveobuhvatnije mjere restrukturiranja.

 

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2017.
 • Originalni rok 31.12.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiH
 • Napredak i komentar Nema napretka kada je u pitanju restruktuiranje i prodaja preduzeća „Energoinvest“ i „Energopetrol“.
 • Željeni efekat Unaprijediti ekonomsko upravljanje i konkurenciju te smanjenjiti rizik za javne finansije.