Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

Novi sistem potreba je radi poboljšanja transparentnosti i stabilnosti javnih finansija. Potrebno je usvojiti jednostavniji i automatizovaniji sistem raspodjele kako bi se izbjegli politički pritisci.

Dodatne informacije

 • Status Odustalo se od provođenja
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nije bilo napretka u provođenju ove mjere. Početkom 2018. godine, nakon Prvog pregleda provođenja mjera u okviru Aranžmana i nakon slanja novog Dopunskog pisma namjere kojim su utvrđene nove prethodne mjere, odustalo se od provođenja ove mjere jer nalazi tehničke misije MMF-a nisu naveli značajnije probleme u postojećem "ad hoc" sistemu raspodjele prihoda.
 • Željeni efekat Pravilna raspodjela prihoda od UINO.

Vlada RS će usvojiti plan o restrukturiranju Željeznica RS. Plan restrukturiranja će se zasnivati na povećanoj efikasnosti, uštedi troškova te tarifnim nivoima koji su dovoljni da obezbjede puni povrat troškova i održiv rad na komercijalnoj osnovi. Zbog lošeg poslovanja željezničkih preduzeća, što je posljedično ugrozilo i željezničku infrastrukturu, potrebno je što prije izvršiti rekonkstrukciju, uzimajući u obzir da od željeznica, odnosno prevoza dobara, direktno ili indirektno zavisi veliki broj privrednih grana.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Vlada RS-a je na Radno-konsultativnoj sjednici 11. novembra zajedno sa Svjetskom bankom održala prezentaciju na kojoj je predočena analiza stanja u Željeznicama Republike Srpske, sa mogućim načinima restrukturiranja ovog preduzeća po segmentima. Planove u vezi sa restrukturiranjem "Željeznica RS" predstavili su 27.6.2017. godine ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić, vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Dragan Savanović i šefica Kancelarije Svjetske banke za BiH Tatiana Proskurjakova. Konačan stav o planu restrukturiranja dala je i Vlada RS u septembru 2017. godine. Rekonstrukcija je počela početkom 2018. godine.
 • Željeni efekat Poboljšan željeznički saobraćaj.

U okviru ovih napora, eliminisat će se doprinos za solidarnost u RS-u. 

Zakonom o posebnom doprinosu za solidarnost, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine zaposleni i penzioneri RS-a čija su primanja veća od 500 KM mjesečno izdvajaju 0,4 posto od neto plate/penzije za Fond solidarnosti. Akumulirana sredstva neće biti utrošena za saniranje šteta od poplava u 2014, nego će stajati na jednom računu i koristiti se u slučaju eventualnih budućih nepogoda. S obzirom na već visoke namete poslodavcima i radnicima u RS-u, svaki novi dalje tjera poslodavce na smanjenje primanja radnicima i smanjenje broja zaposlenih. Suprotno od toga, stimulisanjem poslodavaca za stvaranje novih radnih mjesta bi, i uz manje nameta, dovelo do većeg akumuliranja sredstava u budžet.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada RSNarodna skupština RS
 • Napredak i komentar Eliminisanje doprinosa za solidarnost u RS je izvršeno krajem decembra 2016 godine.
 • Željeni efekat Smanjeno finansijsko opterećenje poslovnih subjekata.

Uz pomoć USAID-a, analizirati parafiskalne namete na svim nivoima vlasti, a vlade dva entiteta i Vijeće ministara razradit će planove s ciljem njihovog smanjenja.

Parafiskalni nameti su naknade koje privredni subjekti i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga. Poslodavci u BiH su se, međutim, žalili da su parafiskalni nameti previsoki, te da se ne koriste za održavanje plaćenih dobara ili usluga. Smatra se da trenutno postoji više od 4.000 parafiskalnih nameta na svim nivoima, iako tačan broj nije poznat. Da bi poslovao, privredni subjekt se mora držati oko 20 zakona vezanih za parafiskalne i fiskalne namete. BiH je na 81. od 190 mjesta „Doing Business“ liste po lakoći poslovanja. Smanjenje parafiskalnih nameta rasteretilo bi realni sektor, te povećalo konkurentnost domaćih kompanija.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Formirani su entitetski registri parafiskalnih nameta uz pomoć USAID-a, koji obuhvataju institucije BiH, te entitetske, kantonalne i opštinske vlade. U novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine, institucije BiH obavezale su se da usvoje planove smanjenja parafiskalnih nameta do kraja juna 2018. godine.
 • Željeni efekat Smanjeno finansijsko opterećenje poslovnih subjekata.

Oba entiteta će uz pomoć MMF-a pripremiti sveobuhvatne planove umanjenja stopa obaveznih doprinosa i pojednostavljenja i poboljšanja efikasnosti sistema poreza na dohodak. Osigurat će da smanjenje stopa socijalnih doprinosa ima neutralan efekat na deficit kako se ne bi ugrozila održivost socijalnih fondova. Umanjenje stope doprinosa će biti praćeno proširenjem porezne osnovice poreza na dohodak kroz oporezivanje svih izvora prihoda po osnovu rada, posebno naknada. Također, uviđeno je da je za ovo potrebna podrška porezne uprave koja povećava poreznu disciplinu. Međutim, ukoliko se kontinuirano provođenje ovih mjera pokaže nedovoljnim da se osigura održivost fondova socijalnog osiguranja, poduzet će i dodatne fiskalne mjere u konsultaciji sa osobljem MMF-a, kako bi prikupili dodatne prihode i/ili smanjili potrošnju ako je potrebno.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, međutim, ispunili samo dio tačke 3. u sektoru Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost Akcionog plana za provedbu Agende koji podrazumijeva nova oporezivanja značajnog dijela toplog obroka i regresa za godišnji odmor, dok je proporcijalno smanjenje doprinosa u periodu 3. oktobar – 31 decembar 2016. ostavljeno po strani, što predstavlja dodatno opterećenje na realni sektor i nije u skladu sa ciljem koji mjera treba da ostvari. Poslodavci bi, smatraju, navedenim izmjenama bili stavljeni pred izbor da idu na svoj teret ili oduzmu neka prava radnicima u korist države, što će u svakom slučaju dovesti do smanjenja broja novih zapošljavanja. Udruženja poslodavaca i sindikati bili su složni u stavu da se ne smiju uvoditi novi nameti dok ne dođe do smanjanja doprinosa. Prema važećem rješenju, doprinosi na dohodak se dijele na one koji idu na teret poslodavca i one koji idu na teret radnika. Tako na teret radnika ide 17 posto za PIO, 13,5 posto za zdravstvo i doprinos za zapošljavanje 1,5 posto. Na teret poslodavca ide 6 posto za PIO, 4 posto za zdravstvo, 0,5 posto za zapošljavanje. Ukupno, poslodavac i radnik sada državi na ime doprinosa izdvajaju 41,5 posto na osnovicu plate. Prema novom prijedlogu Vlade FBiH, porezni obveznik na ime doprinosa za PIO izdvaja 18,5 posto, za zdravstvo 13,5 i za nezaposlenost 1 posto. Dakle, ukupno bi se na ime doprinosa izdvajalo 33 posto, što bi nominalno predstavljalo smanjenje od oko 10 posto. Međutim, osnovica na koju se obračunavaju doprinosi prema novom prijedlogu je promijenjena, tako da se doprinosi plaćaju i na topli obrok, regres i prijevoz. Tako korist imaju samo oni poslodavci koji daju, odnosno radnici koji imaju bruto platu 1.200 KM i više. Dakle, novi prijedlog utiče samo na dio realnog sektora čije bruto plate prelaze 1.200 KM, te ova mjera nije u skladu sa osnovnim ciljem poticaja rasta i otvaranja novih radnih mjesta, iako je nominalno stopa obavezujućih doprinosa smanjena.
 • Željeni efekat Otvaranje radnih mjesta u privatnom sektoru kroz smanjenje poreznog opterećenja rada.
Stranica 3 od 3